Fara í efni

Endurmenntun

Megin markmiðið er að nemendur viðhaldi starfsréttindum sínum sem sjúkraflutningamenn og vettvangsliðar og auki við þekkingu og þjálfun í ljósi breytinga hverju sinni.
Námskeiðin eru haldin að ósk rekstraraðila. Þau verða nánar auglýst á vef skólans, www.ems.is

1. Fyrir sjúkra- og neyðarflutningamenn EMT- og EMT-A (EMT-B og EMT-I)

Ætlast er til að sjúkraflutningamenn sem hafa lokið almennu grunnnámskeiði í sjúkraflutningum sæki endurmenntun sem samsvarar 24 klukkustundum á tveggja ára fresti. Sjúkraflutningaskólinn er með ákveðnar áherslur í endurmenntun sem breytast milli ára en einnig er hægt að fá sérsniðin námskeið eftir ósk eða þörf hvers og eins. Einnig er hægt að meta aðra endurmenntun sem sjúkraflutningamenn sækja og skólinn viðurkennir.

2. Fyrir Vettvangsliða, First Responder (EMR)

Vettvangsliðar sem hafa lokið námskeiði í vettvangshjálp (First Responder) þurfa að sækja endurmenntun sem samsvarar 8 klukkustundum á tveggja ára fresti. Sjúkraflutningaskólinn er með ákveðnar áherslur í endurmenntun sem breytast milli ára en einnig er hægt að fá sérsniðin námskeið eftir ósk eða þörf hvers og eins.

Megin markmiðið er að nemendur viðhaldi starfsréttindum sínum sem sjúkraflutningamenn og vettvangsliðar og auki við þekkingu og þjálfun í ljósi breytinga hverju sinni.

Námskeiðin eru haldin að ósk rekstraraðila. Þau verða nánar auglýst á vef skólans, www.ems.is

Inntökuskilyrði

Umsækjendur verða að hafa sótt almennt sjúkraflutninganámskeið og fengið starfsleyfi (löggildingu) sem sjúkraflutningamenn.

Tíma- og staðsetning námskeiða

Gengið er út frá því að lágmarksfjöldi þátttakenda á öll endurmenntunarnámskeið verði átta nema annað sé tekið fram. Staðsetning og tímasetning námskeiða verður í samráði við rekstraraðila og auglýst með góðum fyrirvara á vef skólans www.ems.is

Námskeiðskostnaður

Mismundandi eftir gerð námskeiða, sjá námskeiðslýsingu hér að neðan einnig auglýst á vef skólans.

Þurfi að senda leiðbeinanda á námskeiðsstað bætist sá kostnaður ofan á þ.e. ferðakostnaður, ferðatími og uppihald. Gert er ráð fyrir að námskeiðskaupi útvegi kennsluhúsnæði og kennslubúnað í samráði við skólann.

 

Hér að neðan eru listuð upp þau Endurmenntunarnámskeið sem skólinn getur útvegað.

Bráðameðferð og sérhæfð endurlífgun barna I (EPILS)

Markhópur

Heilbrigðisstarfsfólk innan sem utan spítala sem kemur sjaldan að endurlífgun ungabarna og barna en þarf samt að geta brugðist við og tekið þátt í endurlífgun t.d. læknar, hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræði- og læknanemar og sjúkraflutningamenn.

Markmið

Markmiðið er að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í þekkja og meðhöndla lífshættulega veik börn og börn í hjartastoppi, beita grunnendurlífgun þ.e. hjartahnoði öndunarhjálp og rafstuði þar til sérhæfð aðstoð berst. Tilgangurinn með þeirri þjálfun felst í því að gera starfsmanninn færari um að taka þátt í meðhöndlun lífshættulega veiks barns sem meðlimur teymisins.

Innihald

Námskeiðið er byggt á stöðlum evrópska endurlífgunarráðsins (útgefnar í október 2015) og kennt samkvæmt því. Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum, verklegum æfingum og umræðum. Í fyrirlestrum er farið yfir þætti sem koma að því að þekkja, skoða og vera fær um að meðhöndla lífshættuleg veik og slösuð ungbörn og börn. Farið er í vinnuferla í grunn- og sérhæfðri endurlífgun, lestur hjartatakta, forvarnir öndunar- og hjartastopps, meðhöndlun vökva- og súrefnisskorts, krampa, o.fl. Í verklegum stöðvum er lögð áhersla á frumskoðun og endurlífgun, öndunarhjálp, meðhöndlun slasaða barnsins og teymisvinnu. Mest er áhersla á verklegar æfingar og virka þátttöku nemandans.

Námsmat

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Tímalengd

Námskeiðið er 8 klukkustunda langt.

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni stofnana

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur

Kennslubók

· European Resuscitation Council (2015). European paediatric immediate Life Support. ERC guidelines 2015 edition.

Námskeiðskostnaður

Verð - Kr. 32.000. Innifalið er kennslubók, og viðurkenningarskjal frá Evrópska endurlífgunarráðinu.

Þurfi að senda leiðbeinanda á námskeiðsstað bætist sá kostnaður ofan á þ.e. ferðakostnaður, ferðatími og uppihald. Gert er ráð fyrir að útvegað verði kennsluhúsnæði á staðnum.

Sérhæfð endurlífgun I (ILS - Immediate life support)

Markhópur

Heilbrigðisstarfsfólk sem kemur sjaldan að endurlífgun en þarf samt að geta brugðist við og tekið þátt í endurlífgun t.d. hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræði- og læknanemar og sjúkraflutningamenn.

Markmið

Markmiðið er að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í aðgerðum til að koma í veg fyrir hjartastopp, beita grunnendurlífgun þ.e. hjartahnoði öndunarhjálp og rafstuði þar til sérhæfð aðstoð berst. Tilgangurinn með þeirri þjálfun felst í því að gera starfsmanninn færari um að taka þátt í endurlífgun sem meðlimur teymisins.

Innihald

Námskeiðið er byggt á stöðlum evrópska endurlífgunarráðsins (útgefnar í október 2015) og kennt samkvæmt því. Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum, verklegum æfingum og umræðum. Í fyrirlestrum er farið yfir orsakir og forvarnir hjartastopps og vinnuferla við endurlífgun. Í verklegum stöðvum er lögð áhersla á frumskoðun og endurlífgun, öndunarhjálp og teymisvinnu í endurlífgun. Mest er áhersla á verklegar æfingar og virka þátttöku nemandans.

Námsmat

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Tímalengd

Námskeiðið er 8 klukkustunda langt.

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni stofnana

og Endurlífgunarráðs Íslands .

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Kennslubók

· European Resuscitation Council (2015). Immediate Life Support. ERC guidelines 2015 edition.

Námskeiðskostnaður

Verð - Kr. 32.000. Innifalið er kennslubók, og viðurkenningarskjal frá evrópska endurlífgunarráðinu.

Þurfi að senda leiðbeinanda á námskeiðsstað bætist sá kostnaður ofan á þ.e. ferðakostnaður, ferðatími og uppihald. Gert er ráð fyrir að útvegað verði kennsluhúsnæði á staðnum.

 

Sérhæfð endurlífgun II og Sérhæfð endurlífgun barna (ALS og EPALS Advanced life support og Pediatric Advanced life support)

Inntökuskilyrði

Námskeiðið er fyrir neyðarflutningamenn, bráðatækna, lækna og hjúkrunarfræðinga.

Markmið

Markmiðið er að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í aðgerðum til að koma í veg fyrir hjartastopp og að þeir séu færir um að veita sérhæfða endurlífgun og stjórna aðgerðum á vettvangi. Markmiðið er jafnframt að undirbúa reynda meðlimi endurlífgunarteyma í að meðhöndla sjúklinginn þar til flutningur á sérhæfða deild / sjúkrahús er mögulegur.

Innihald

Námskeiðið er byggt á stöðlum evrópska endurlífgunarráðsins (útgefnar í október 2015) og kennt samkvæmt því. Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum, verklegum æfingum og umræðum. Farið er í orsakir og forvarnir hjartastopps, bráða hjartasjúkdóma, takttruflanir, rafmeðferð, vinnuferla við endurlífgun, öndunarhjálp og endurlífgun við sérstakar aðstæður. Mikil áhersla er lögð á verklegar æfingar og þátttöku nemandans.

Námsmat

Símat er stöðugt á námskeiðinu og ljúka þarf forprófi, krossaprófi og verklegu prófi.

Tímalengd

Námskeiðið er 20 klukkustunda langt auk tíma sem fer í próf.

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni stofnana og Endurlífgunarráðs Íslands.

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Kennsluefni

  • European Resuscitation Council (2015). ERC Advanced Life Support. ERC Guidelines 2015 Edition.

Námskeiðskostnaður

Verð - Kr. 85.000. Innifalið er kennslubók, og viðurkenningarskjal frá evrópska endurlífgunarráðinu.

Þurfi að senda leiðbeinanda á námskeiðsstað bætist sá kostnaður ofan á þ.e. ferðakostnaður, ferðatími og uppihald. Gert er ráð fyrir að útvegað verði kennsluhúsnæði á staðnum.

 

Upprifjunarnámskeið í sérhæfðri endurlífgun II

Inntökuskilyrði

Námskeiðið er upprifjunarnámskeið fyrir þá sem hafa þegar tekið námskeið í sérhæfðri endurlífgun II og vilja endurnýja skírteinið sitt.

Markmið

Markmiðið er að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í aðgerðum til að koma í veg fyrir hjartastopp og að þeir séu færir um að veita sérhæfða endurlífgun og stjórna aðgerðum á vettvangi. Markmiðið er jafnframt að undirbúa reynda meðlimi endurlífgunarteyma í að meðhöndla sjúklinginn þar til flutningur á sérhæfða deild / sjúkrahús er mögulegur.

Innihald

Um upprifjunarnámskeið er að ræða sem byggist á stöðlum evrópska endurlífgunarráðsins (útgefnar í október 2015) og kennt samkvæmt því. Megin áhersla er á verklegar æfingar og þátttöku nemandans í endurlífgunarteymi. Auk þess verður upprifjun á orsökum og forvörnum hjartastopps, bráðum hjartasjúkdómum, takttruflunum, rafmeðferð, vinnuferlum við endurlífgun, öndunarhjálp og endurlífgun við sérstakar aðstæður.

Námsmat

Símat er stöðugt á námskeiðinu og ljúka þarf krossaprófi og verklegu prófi í lok námskeiðs.

Tímalengd

Námskeiðið er 8 klukkustunda.

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni stofnana og endurlífgunarráðs Íslands.

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Kennsluefni

  • European Resuscitation Council (2015). ERC Advanced Life Support. ERC Guidelines 2015 Edition.

Námskeiðskostnaður

Verð - Kr. 32.000. Innifalið er kennslubók, og viðurkenningarskjal frá evrópska endurlífgunarráðinu.

Þurfi að senda leiðbeinanda á námskeiðsstað bætist sá kostnaður ofan á þ.e. ferðakostnaður, ferðatími og uppihald. Gert er ráð fyrir að útvegað verði kennsluhúsnæði á staðnum.

Rétt er að minna á að skírteini í sérhæfðri endurlífgun I (ILS) gilda til þriggja ára og skírteini í sérhæfðri endurlífgun II (ALS) til fimm ára. Sjúkraflutningamenn sem ekki hafa nú þegar endurnýjað skírteinin sín eru hvattir til að gera það hið fyrsta, ekki síst þar sem nýjar leiðbeiningar í endurlífgun voru gefnar út af evrópska endurlífgunarráðinu (ERC) í október 2015.

Búnaðarnámskeið. (þetta námskeið eru einnig í boði sérsniðið fyrir Vettvangsliða)

Inntökuskilyrði

Námskeiðið er fyrir löggilta sjúkraflutningamenn en einnig opið öðru heilbrigðisstarfsfólki sem getur starfs síns vegna þurft að koma að flutningi slasaðra svo sem lækna, hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarfræði- og læknanema.

Markmið

Megin markmiðið er að nemandinn viðhaldi og auki þekkingu og þjálfun sína á þeim búnaði sem hann getur þurft að nota í störfum sínum.

Viðfangsefni

Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum og verklegum æfingum tengdum bráðabúnaði sjúkrabíla, svo sem notkun CPAP, LTS túbu, uppsetningu beinmergnálar, notkun monitora (sírita) og úrlestur hjartalínurita, notkun öndunarvéla, togspelku, bakbrettis, hálskraga o.fl.

 

Athugið að í samráði við skólastjóra er hægt er að óska eftir mismunandi samsetningu á því hvaða búnaður er tekin fyrir á námskeiðinu í takt við þarfir rekstraraðila.

Námsmat:

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Námsefni:

Útbýti frá skólanum

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni rekstraraðila

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Námskeiðskostnaður

8 klst. námskeið kr. 22.000

 

Bráðasjúkdómar fullorðinna (þetta námskeið eru einnig í boði sérsniðið fyrir Vettvangsliða)

Inntökuskilyrði

Umsækjendur verða að hafa sótt almennt sjúkraflutninganámskeið og fengið starfsleyfi (löggildingu) sem sjúkraflutningamenn.

Markmið

Megin markmiðið er að nemandinn viðhaldi starfsréttindum sínum sem sjúkraflutningamaður og auki við þekkingu og þjálfun í ljósi breytinga hverju sinni.

Viðfangsefni

Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum og verklegum æfingum tengdum bráðasjúkdómum fullorðinna. Meðal annars er fjallað um meðhöndlun sjúklinga með sykursýki, bráða öndunarfæra- og taugakerfissjúkdóma s.s. krampa og heilablóðfall o.fl.

Námsmat:

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Námsefni:

Útbýti frá skólanum

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni rekstraraðila.

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Námskeiðskostnaður

8 klst. námskeið kr. 22.000

 

Vettvangsmeðferð og flutningur slasaðra. (þetta námskeið eru einnig í boði sérsniðið fyrir Vettvangsliða)

Inntökuskilyrði

Umsækjendur verða að hafa sótt almennt sjúkraflutninganámskeið og fengið starfsleyfi (löggildingu) sem sjúkraflutningamenn.

Markmið

Tilgangurinn er að þjálfa sjúkraflutningamenn í vettvangsmeðferð og mati áverkasjúklinga, s.s. áverkamati og fyrstu merkjum losts. Tilgangurinn með þeirri þjálfun felst í því að gera sjúkraflutningamanninn færari um að greina alvarleika áverka, fyrstu meðferð á slysstað, áframhaldandi mati og undirbúa sjúkling fyrir flutning.

Viðfangsefni

Námskeiðið er samansett af fyrirlestrum, verklegum æfingum og umræðum. Mest er áhersla á verklegar æfingar og virka þátttöku nemandans.

Námsmat:

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Námsefni:

Útbýti frá skólanum

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni rekstraraðila hægt er að óska eftir 8 eða 16 klst. námskeiði.

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Námskeiðskostnaður

8 klst. námskeið kr. 22.000

  1. klst námskeið 39.000

Greiningarsveitarnámskeið

Inntökuskilyrði

Námskeiðið er ætlað fyrir heilbrigðisstarfsfólks sem getur þurft að starfa í greiningarsveit samkvæmt viðbragðsáætlun stofnunnar.

Markmið

Markmiðið með námskeiðinu er að gera heilbrigðisstarfsfólk hæfari til að sinna hlutverki sínu innan greiningasveitar. Á námskeiðinu er m.a. farið yfir bráðaflokkunarkerfi, hlutverk greiningasveitar, notkun tetrastöðva auk ýmissa verkþátta er tengjast hópslysi. Í lok dags verður sett upp „mini“ æfing.

Viðfangsefni

Námskeiðið er sniðið að þörfum heilbrigðisstarfsmanna sem geta þurft að starfa í greiningarsveit þegar um hópslys er að ræða. Námskeiðið samanstendur af stærstum hluta af verklegum æfingum auk nokkurra fyrirlestra. Lesefni er dreift fyrir námskeiðið til að stytta fyrirlestrahluta þess.

Námsmat:

Símat er stöðugt á námskeiðinu.

Námsefni:

Útbýti frá skólanum

Tíma- og staðsetning

Námskeiðin eru haldin að beiðni rekstraraðila.

Þátttakendafjöldi

Lágmarksfjöldi miðast við 12 nemendur.

Námskeiðskostnaður

8 klst. námskeið kr. 22.000